LỊCH KHỞI HÀNH TOUR TRONG NƯỚC

Lịch khởi hành tour trong nước theo ngày

KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY
STT TOUR THỜI GIAN GIÁ VÉ ĐẶT TOUR
1 MN1 PHÚ QUỐC 3 ngày 2 đêm 1,998,000 Đặt ngay
2 MN2 CÔN ĐẢO 2 ngày 1 đêm 1,970,000 Đặt ngay
3 MB1 HÀ NỘI – CITY TOUR 1 ngày 600,000 Đặt ngay
4 MB2 HẠ LONG DU THUYỀN 2 ngày 1 đêm 1,990,000 Đặt ngay
5 MB3 HẠ LONG CÁT BÀ 3 ngày 2 đêm 3,200,000 Đặt ngay
6 MB4 MÙ CANG CHẢI – TÚ LỆ 3 ngày 2 đêm 2,380,000 Đặt ngay
7 MB5 MỘC CHÂU – THUNG NAI 2 ngày 1 đêm 1,350,000 Đặt ngay
8 MB6 MAI CHÂU 2 ngày 1 đêm 890,000 Đặt ngay
9 MB7 SAPA 2 ngày 1 đêm 1,950,000 Đặt ngay
10 MB8 CHÙA HƯƠNG 1 ngày 650,000 Đặt ngay
11 MB9 TRÀNG AN – BÁI ĐÍNH 1 ngày 850,000 Đặt ngay
KHỞI HÀNH THỨ 3
1 MT5 NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5 ngày 4 đêm 3,598,000 Đặt ngay
2 MT6 NHA TRANG 4 ngày 3 đêm 2,998,000 Đặt ngay
3 MT7 ĐÀ LẠT 4 ngày 3 đêm 2,768,000 Đặt ngay
KHỞI HÀNH THỨ 4
1 MT1 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG NHA 5 ngày 4 đêm 3,750,000 Đặt ngay
KHỞI HÀNH THỨ 5
1 MT2 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG NHA 4 ngày 3 đêm 3,350,000 Đặt ngay
2 MT3 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ 4 ngày 3 đêm 2,850,000 Đặt ngay
3 MT4 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM 3 ngày 2 đêm 2,450,000 Đặt ngay
4 MT5 NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5 ngày 4 đêm 3,598,000 Đặt ngay
5 MT6 NHA TRANG 4 ngày 3 đêm 2,998,000 Đặt ngay
6 MT7 ĐÀ LẠT 4 ngày 3 đêm 2,768,000 Đặt ngay
KHỞI HÀNH THỨ 6
1 MT8 ĐÀ LẠT 3 ngày 2 đêm 2,068,000 Đặt ngay
2 MT9 PHAN RANG – VĨNH HY 3 ngày 2 đêm 2,588,000 Đặt ngay
3 MT12 BUÔN MA THUỘT – PLEYKU – KONTUM 5 ngày 4 đêm 4,760,000 Đặt ngay
KHỞI HÀNH THỨ 7
1 MT1 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG NHA 5 ngày 4 đêm 3,750,000 Đặt ngay
2 MT4 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – CÙ LAO CHÀM 3 ngày 2 đêm 2,450,000 Đặt ngay
3 MT5 NHA TRANG – ĐÀ LẠT 5 ngày 4 đêm 3,598,000 Đặt ngay
4 MT6 NHA TRANG 4 ngày 3 đêm 2,998,000 Đặt ngay
5 MT7 ĐÀ LẠT 4 ngày 3 đêm 2,768,000 Đặt ngay
6 MT10 PHAN THIẾT – KÊ GÀ 2 ngày 1 đêm 1,398,000 Đặt ngay
7 MT11 PHAN THIẾT – TÀ CÚ 2 ngày 1 đêm 1,398,000 Đặt ngay
8 MN3 TIỀN GIANG – RẠCH GIÁ – CÀ MAU – CẦN THƠ – PHÚ QUỐC 6 ngày 5 đêm 6,287,000 Đặt ngay
9 MN4 TIỀN GIANG – RẠCH GIÁ – CÀ MAU – CẦN THƠ 4 ngày 3 đêm 3,718,000 Đặt ngay
10 MN5 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ – PHÚ QUỐC 6 ngày 5 đêm 6,645,000 Đặt ngay
11 MN6 CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – SÓC TRĂNG – CẦN THƠ 4 ngày 3 đêm 4,218,000 Đặt ngay
KHỞI HÀNH CHỦ NHẬT
1 MT2 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG NHA 4 ngày 3 đêm 3,350,000 Đặt ngay
2 MT3 ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ- HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ 4 ngày 3 đêm 2,850,000 Đặt ngay